AZ Sint-Lucas - België 

Een toffe en leerrijke vakantiejob als verpleegkundige. Je behaalt dit schooljaar het diploma van bachelor in de verpleegkunde of gegradueerd verpleegkundige of…

Sint-Lodewijk - België 

Je volgt de verpleegkundige zorg op van onze bewoners in dialoog met het thuisverplegingsteam. Sint-Lodewijk wil de referentie zijn in onderwijs, zorg en…

AZ Sint-Lucas - België 

Je bent bachelor in de verpleegkunde, gegradueerd verpleegkundige of behaalde minstens een diploma middelbaar onderwijs. Naast bovenstaande sta je o.a.

Zorggroep Sint-Kamillus - België 

Je voert de toegewezen verpleegkundige handelingen, opgenomen in het behandelplan, correct uit; Je bent verantwoordelijk voor de bestellingen van niet-steriel…

Sint-Kamillus - België 

Je voert de toegewezen verpleegkundige handelingen, opgenomen in het behandelplan, correct uit; Je bent verantwoordelijk voor de bestellingen van niet-steriel…

Woonzorggroep Arendonk (WZGA) - België 

Je werkt nauw samen met collega zorgkundigen, verpleegkundigen, animatoren en andere disciplines. Onze vzw is voor campus De Vrijheid op zoek naar een…

Jan Yperman Ziekenhuis - België 

Adviseer je de artsen, verpleegkundigen en patiënten inzake medicatiegebruik,-veiligheid en –beleid; Het Jan Yperman Ziekenhuis is met meer dan 1200 medewerkers…

Jan Yperman Ziekenhuis - België 

Mevrouw Justine Wybaillie, verpleegkundige – diensthoofd, tel. 057 35 70 65. Opname en ontslag, medische onderzoeken), het actueel houden van het verpleegkundig…

zilvermolen - België 

Je staat onder directe leiding van de hoofdverpleegkundige en je werkt in nauw overleg met collega verpleegkundigen, zorgkundigen.

VZW Christelijke woon- en zorgcentra - België 

De verpleegkundige geeft een meerwaarde aan de bewoners van het Pand door passende zorg en aandacht te besteden aan het leven en wonen van de oudere.

Ziekenhuis Oost-Limburg - België 

Je hebt minimum 4 jaar ervaring als verpleegkundige (bachelor). Je bewaakt en superviseert de verpleegkundige, paramedische en ondersteunende activiteiten.

PC Bethanië - België 

Je staat verpleegkundigen bij in het toezicht op de afdeling en de patiënten. Brink is een opname afdeling én een afdeling voor kortdurende behandeling met…

VZW Christelijke woon- en zorgcentra - België 

Voor een hartelijk contact met de bewoners en voor een bijdrage aan het teamwerk beschikt de verpleegkundige over goede sociale vaardigheden.

AZ Sint-Lucas - België 

Als verpleegkundige op de dienst spoedgevallen heb je volgende taken: Je werkt samen met de arts en voert verpleegkundige en verzorgende handelingen uit om een…