MESENA - Antwerpen (stad) 

Je beheert de taken van een medisch secretaresse, coördineert en organiseert een goede workflow binnen de praktijk van de zorgverlener.