UZ Antwerpen-Edegem 

Functiebeschrijving * je stuurt de schoonmaakploeg (160 medewerkers) aan; * je stelt de taken- en personeelsplanning (verschillende shiften) op en stuurt...

UZ Antwerpen-Edegem 

De zorgkundige in het UZA vormt een belangrijke schakel in de patiëntenzorg. Binnen de verpleegkundige equipe ben je, samen met de hoofdverpleegkundige, de...

UZ Antwerpen-Edegem 

Universitair Ziekenhuis Antwerpen. Een positie voor een 2/10de consulent (m/v), erkend specialist in de neurologie met bijzondere ervaring in neurofysiologie....

UZ Antwerpen-Edegem 

Functiebeschrijving * je bent verantwoordelijk voor de optimalisatie/ ontwikkeling van de werkprocessen voor de dienst opname en onthaal; * je bent...

UZ Antwerpen-Edegem 

Functiebeschrijving * je bent betrokken in het proces rond weefseldonatie; * je werkt mee aan de screening van potentiële donoren; * je staat in voor de...

UZ Antwerpen-Edegem 

Wat ga je doen? * je staat in voor het uitvoeren van analyses (histopathologie, cytopathologie en immuunhistochemie) in functie van de werkplanning en...

UZ Antwerpen-Edegem 

The Radiopharmacy Unit of the Nuclear Medicine Department in the Antwerp University Hospital, Belgium, is a dynamic team responsible for daily production and...

UZ Antwerpen-Edegem 

Functiebeschrijving Een team van aankopers met elk hun expertise staat, binnen het UZA, in voor het aankopen van materialen en diensten en de continue...

UZ Antwerpen-Edegem 

Functiebeschrijving * je bent, vanuit de afdeling ICT, verantwoordelijk voor de coördinatie en opvolging van de initiatieven mbt de financiële modules; * je...

UZ Antwerpen-Edegem 

De afdeling Radiofarmacie van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA) is op zoek naar een Radioapotheker om onze dienst te versterken....

UZ Antwerpen-Edegem 

Het Multidisciplinair Oncologisch Centrum Antwerpen (MOCA). Het UZA pakt de oncologische zorg multidisciplinair aan, zowel medisch als paramedisch....

UZ Antwerpen-Edegem 

Wat ga je doen? * je bent werkzaam op het longfunctielabo van de dienst Longziekten en voert zelfstandig diverse longfunctieonderzoeken uit zoals o.a....

UZ Antwerpen-Edegem 

Functiebeschrijving * Je bent het eerste aanspreekpunt voor patiënten; * Je staat in voor de patiëntenregistratie waaronder de opname en-...

UZ Antwerpen-Edegem 

Universitair Ziekenhuis Antwerpen. “Eén voltijdse betrekking van medisch staflid (8/10de of 10/10de) waarvoor in aanmerking komt, een dokter in de genees-, heel...

UZ Antwerpen-Edegem 

Wat ga je doen? * je wordt ingeschakeld in een team van medewerkers om enkel telefonisch afspraken te maken voor consultaties en medisch-technische...

UZ Antwerpen-Edegem 

Wat ga je doen? * je staat in voor het onthaal van patiënten en bereidt raadplegingen voor; * je beantwoordt en behandelt vragen en klachten die telefonisch...

UZ Antwerpen-Edegem 

Administratief verantwoordelijke Intensieve Zorg De dienst intensieve zorg (IZ) staat in voor de zorg van de kritisch zieke patiënt met bedreigde of falende...

UZ Antwerpen-Edegem 

Wat ga je doen? * je staat in voor patiëntenonthaal, -registratie, tarificatie en afsprakenbeheer; * je maakt en volgt medische verslagen op; * je staat in...

UZ Antwerpen-Edegem 

Universitair Ziekenhuis Antwerpen. “De Dienst Longziekten van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA) heeft een vacature voor een longarts-staflid met...

UZ Antwerpen-Edegem 

Functiebeschrijving * je bent ingeschakeld in een team van ergotherapeuten dat deel uitmaakt van de dienst fysische geneeskunde en revalidatie en het centrum...


Mijn recente zoekopdrachten