UZ Antwerpen-Edegem

Functiebeschrijving De administratief medewerker apotheek is verantwoordelijk voor de administratieve verwerking van geneesmiddelen en implantaten. Taken m.b.t...

UZ Antwerpen-Edegem

Functiebeschrijving je zorgt voor de opvang, het ondersteunen en het psychosociaal begeleiden van patiënten en familieleden in een multidisciplinaire setting;...

UZ Antwerpen-Edegem

Functiebeschrijving je staat in voor patiëntenonthaal, -registratie en afsprakenbeheer van de polikliniek NKO; je regelt de daghospitalisaties en algemene...

UZ Antwerpen-Edegem

Functiebeschrijving je staat in voor het patiëntenonthaal, -registratie, tarificatie, afsprakenbeheer en telefoonpermanentie; je maakt afspraken voor...

UZ Antwerpen-Edegem

In het labo radiofarmacie worden radioactieve geneesmiddelen gemaakt voor preklinische en klinische toepassingen, klinische research en de evaluatie van...

UZ Antwerpen-Edegem

Universitair Ziekenhuis Antwerpen T.a.v. “De dienst intensieve zorg van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen zoekt een voltijdse specialist met bijzondere...

UZ Antwerpen-Edegem

Functiebeschrijving je stuurt de schoonmaakploeg aan; je stelt de taken- en personeelsplanning (verschillende shiften) op en stuurt die bij waar nodig; je...

UZ Antwerpen-Edegem

Meewerkt aan initiatieven en activiteiten georganiseerd voor kankerpatiënten door de verpleegkundig trajectbegeleiders - meewerkt aan verbeterprojecten...

UZ Antwerpen-Edegem

Functiebeschrijving je zorgt voor bepaalde aspecten van de transplantcoördinatie rond weefseltransplantatie; je zorgt voor de technische aspecten van...

UZ Antwerpen-Edegem

Functiebeschrijving je geeft begeleiding en ondersteuning aan zowel het kind – de patiënt – als indien nodig zijn ouders, broers en zussen; je educeert de...

UZ Antwerpen-Edegem

Functiebeschrijving je zorgt voor de opvang, het ondersteunen en het psychosociaal begeleiden van patiënten en familieleden in een multidisciplinaire setting;...

UZ Antwerpen-Edegem

De dienst kinderneurologie is gespecialiseerd in de complexe zorg voor kinderen en jongeren met neurologische problemen en bestaat uit een multidisciplinair...

UZ Antwerpen-Edegem

De verpleegkundigen van de pool poli bufferen de poliklinieken bij korte en lange afwezigheden van collega - verpleegkundigen. Functiebeschrijving je staat in...

UZ Antwerpen-Edegem

De verpleegkundige organisatie in het operatiekwartier bestaat uit vijf teams of clusters. Elke cluster is verantwoordelijk voor de organisatie van een aantal...

UZ Antwerpen-Edegem

De verpleegkundige organisatie in het operatiekwartier bestaat uit zes teams en is opgedeeld in clusters. Elke cluster is verantwoordelijk voor de organisatie...


Mijn recente zoekopdrachten