Brainbridge - Gent 

Implementeren van BI vanaf behoefteanalyse tot oplevering en dit voor zowel uitbreidingen van bestaande oplossingen of nieuwe initiatieven.